Ułatwienia dostępu

Projekt "Emocje mnie nie pobiją” - dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2011 r.Projekt skupiał się na kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży oraz umiejętności społecznych i wychowawczych dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najważniejszym celem projektu było zapobieganie i niwelowanie agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie kompetencji społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia oraz umiejętności wychowawczych, które mają na celu wzmocnienie rodziców w ich roli oraz poprawę funkcjonowania rodzin.

Projekt adresowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych z miasta i gminy Słubice, którzy podlegają zjawisku wykluczenia społecznego, tzn. nie są zdolni do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym, lub są takim wykluczeniem zagrożone ze względu na ubóstwo, biedę, niesprawność, uzależnienie, długotrwałą chorobę, niski poziom wykształcenia, przemoc w rodzinie lub niski poziom umiejętności wychowawczych.

W ramach projektu „Emocje mnie nie pobiją” odbyła się Akcja informacyjno – edukacyjna, Warsztaty Umiejętności Społecznych oparte na Treningu kontroli złości dla dzieci i młodzieży, Warsztaty Umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz Teatrzyk profilaktyczny.