Ułatwienia dostępu

Projekt "Teraz Kraków" realizowany w ramach programu Fundacji Banku Zachodniego WBK - Bank Dziecięcych Uśmiechów - realizacja 2011 r.Działania projektowe były skierowane  do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Bezpośrednio terapią  objętych zostało 15 uczniów. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych i warsztatach psychologicznych, w zajęciach plastycznych i komputerowych. Został też zakupiony program multimedialny, który uatrakcyjni zajęcia terapeutyczne innym dzieciom potrzebującym wsparcia i stymulacji wielozmysłowej. Projekt dofinansowany był przez Fundację Banku Zachodniego WBK.