Ułatwienia dostępu

Projekt realizowany w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego – Równać szanse: Kolorowa Akademia - realizacja 2011 r - 2012 r.W ramach projektu przeprowadzono cykliczne zajęcia teatralno – taneczne z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Słubicach.

Tematyka zajęć osnuta będzie wokół czterech pór roku, gdyż zjawiska przyrodnicze towarzyszą człowiekowi na co dzień i są zrozumiałe dla osób niepełnosprawnych.      W  pierwszych czterech miesiącach planujemy przeprowadzenie zajęć integrujących grupę, oswajających ze sceną i publicznymi wystąpieniami, ćwiczenia dramowe, pantomimiczne i taneczne wprowadzające w podstawy tych technik scenicznych. Następne dwa miesiące przeznaczymy na tworzenie miniatur teatralnych i naukę choreografii tanecznej. Marzec i kwiecień poświęcony zostanie na połączenie miniatur teatralnych i choreografii tanecznej w spektakl oraz przygotowanie oprawy technicznej i dekoracji, w co zostaną zaangażowani także inni uczniowie, rodzice, pracownicy Ośrodka i członkowie Stowarzyszenia.

Finałowy występ, będący równocześnie zakończeniem projektu, odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Odbiorcami pośrednimi tego działania będą niepełnosprawni uczniowie SOSW, chętni rodzice, koleżanki i koledzy uczestników. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonają zaproszenia, które wręczą osobom bliskim ich sercom.

Przewidujemy również wydarzenie wspierające cykliczne zajęcia - wyjazd do teatru, obejrzenie profesjonalnego przedstawienia, ale i poznanie funkcjonowania teatru „od kulis” - zwiedzenie go, rozmowa z aktorem na temat jego pracy.

Prowadzącymi zajęcia są p. Alicja Pietrzyk i p. Magdalena Kałkowska. Projekt dofinansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego.