Ułatwienia dostępu

Projekt  "Odysejowa" przygoda: praca, nauka, zabawa - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.


Cel projektu było zniwelowanie zagrożenia stosowania środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, z różnych środowisk, poprzez kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój. Do udziału w projekcie zgłosiło się 56 uczestników. Przeprowadzono 120 godzin warsztatów. Ponadto, spośród uczestników projektu, dwanaścioro dzieci zgłosiło chęć udziału w Odysei Umysłu. Stowarzyszenie zarejestrowało członkostwo w Odysei Umysłu i prowadzi zajęcia z tymi dziećmi.
Działania projektowe:
1. Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
2. Warsztaty konstruktorsko-techniczne.
3. Warsztaty krawieckie.
4. Warsztaty artystyczne.
5. Happening – wystawa.
Podczas realizacji projektu, w trakcie warsztatów artystycznych, krawieckich i konstruktorsko-technicznych, wykonano prace, które można było zaprezentować w czasie wystawy.
W dniu 9.12.2017r. prace uczestników projektu wystawione zostały w siedzibie stowarzyszenia. Zorganizowano happening z poczęstunkiem.
Budżet: całkowity:12350,00 zł. , dofinansowanie: 8700,00 zł, wkład własny osobowy: 3650zł
Koordynator: Stanisław Piórkowski