Ułatwienia dostępu

Projekt „Mam ochotę być. Mam ochotę lepiej żyć!” współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego - realizacja 2012 r.Projekt jest skierowany do mieszkańców wsi Nowy Lubusz oraz Pławidło.Celem głównym projektu jest wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielenie specjalistycznego poradnictwa dla około 40 rodzin ze wsi Nowy Lubusz i Pławidło w okresie 6 miesięcy. W tym zawierają się cele szczegółowe takie jak: poszerzenie dostępu do usług specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda), rozwijanie umiejętności społecznych, wspieranie dzieci w nauce, zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu oraz integracja środowiska lokalnego.           

W harmonogramie znajdują się warsztaty i zajęcia dla dzieci (wspomaganie w nauce, nabywanie umiejętności społecznych) i dorosłych (nabywanie umiejętności wychowawczych); bezpłatny punkt specjalistyczny (dla osób wymagających pomocy specjalisty lub terapii – psycholog, pedagog, logopeda, specjalista do wspierania w nauce) oraz zajęcia integrujące rodziny (wspólne, umiejętne spędzanie czasu). Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i specjalistów.                                                                                                     


Zakładanymi rezultatami zrealizowanego projektu będzie m.in. wzmocnienie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i poprawa funkcjonowania w życiu codziennym, wyposażenie dzieci, młodzież i dorosłych w wiedzę dotyczącą umiejętności społecznych i wychowawczych oraz praktyczne kompetencje społeczne. Zakłada się, iż rezultaty będą trwałe i przyczynią się do poprawy funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie społecznym, w tym szczególnie rodzinnym, co spowoduje zniwelowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji: maj – październik 2012r.

Koordynator: Monika Dutkiewicz


Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego

Projekt realizowany we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach