Ułatwienia dostępu

Projekt „Niesiemy pomoc” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Cel projektu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez realizowanie zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, prawnicze, warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy: osoby dorosłe i dzieci i terenu gminy Słubice
Działania projektowe: terapia psychologiczna, konsultacje prawnicze, warsztaty Trening Zastępowania Agresji
Budżet całkowity: 14 000 (dofinansowanie Gminy),
Koordynator: Monika Dutkiewicz