Ułatwienia dostępu

Projekt „Akademia Psychoedukacji” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Cel projektu: Projekt „Akademia Psychoedukacji” był kompleksowym programem kształtowania umiejętności społecznych dzieci. Celem projektu było kształtowanie umiejętności społecznych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i dorosłych – mieszkańców gminy Słubice.
Cel główny projektu oraz cele szczegółowe zostały całkowicie zrealizowane.
Uczestnicy: udział 92  uczniów gminnych szkół podstawowych gminy Słubice w warsztatach: (warsztaty psychoedukacyjne – 55 uczestników,warsztaty teatralne 37 uczestników), udział 86 rodziców i nauczycieli w warsztatach.
Działania projektowe:
1. Warsztaty Akademia Psychoedukacji dla dzieci
Tematyka: Warsztaty z  zakresu inteligencji emocjonalnej i  komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Warsztaty prowadzone były według programów autorskich.
Realizacja: 60 godzin
Liczba uczestników: 4 grupy – łącznie 55 uczestników
Termin: V- XI Warsztaty prowadzone były podczas lekcji wychowawczych lub po lekcjach.
Miejsce: Szkołą Podstawowa w Kunowicach, Szkoła Podstawowa w Golicach, siedziba stowarzyszenia po PROstu.
2. Teatrzyk profilaktyczny dla dzieci
Warsztaty teatralne i artystyczne: na warsztatach dzieci samodzielnie stworzyły scenariusz dotyczący wykorzystywania umiejętności społecznych w życiu codziennym, stworzyły dekoracje i stroje. Przygotowały przedstawienia: w czerwcu grupa 1 (młodsza), w grudniu grupa 2 (starsza).
Realizacja: 60 godzin
Liczba uczestników: grupy młodsze i grupy starsze – łącznie 37 uczestników
Termin: V- XII Warsztaty prowadzone były  po lekcjach.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kunowicach
3. Warsztaty Akademia Psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli
Tematyka: Warsztaty z  zakresu inteligencji emocjonalnej i  komunikacji interpersonalnej oraz budowania relacji ze swoimi  dziećmi i uczniami.
Łącznie: 2 warsztaty x 2 godziny
Liczba uczestników: łącznie 86 uczestników
Termin: V – X 2017 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kunowicach oraz siedziba stowarzyszenia po PROstu
Budżet: całkowity: 13 600,00 zł.,
dofinansowanie: 7500,00 zł., wkład własny osobowy: 6100,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret