Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna II” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Cel projektu: Głównym celem projektu pt.” Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna II” było wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne: terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice. Działania były adresowane do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli oraz do instytucji współpracujących z rodziną w procesie wychowania.
Cel główny projektu oraz cele szczegółowy zostały całkowicie zrealizowane.
Cele zostały zrealizowane poprzez udział dzieci, młodzieży i ich rodzin w konsultacjach i/lub terapii psychologicznej i pedagogicznej oraz wykłady specjalistów i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
Uczestnicy: udział 83 osób w konsultacjach i /lub terapii psychologicznej i pedagogicznej,
udział 484 osób w wykładach i warsztatach dla rodziców/osób dorosłych, :
Działania projektowe:
1. Konsultacje / Terapia psychologiczna:
Tematyka: wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzrost poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia emocjonalne,komunikacji, radzenie sobie z niepowodzeniami, stres i in.
Liczba uczestników: konsultacje-  27 osób, terapia – 30 osób.
2. Konsultacje / Terapia pedagogiczna:
Tematyka: Stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawniania kompetencji matematycznych.
Liczba uczestników: konsultacje - 13 osób, terapia – 13 osób.
3. Szkoła dla rodziców
Szkoła dla rodziców - Wykłady specjalistyczne.
Realizacja: 16 godzin
Liczba uczestników: 456
4. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
Tematyka: Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
Zagadnienia: Zasady i granice, Przywileje i nagrody, Konsekwencja i konsekwencje, Złość i agresja.
Realizacja:  40 godzin (2 grupy)
Liczba uczestników: 28 osób
Budżet: całkowity: 50 000,00 zł.,
dofinansowanie: 39 000,00 zł., wkład własny osobowy: 11 000,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret