Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego oraz społecznego co przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, większej integracji ze środowiskiem lokalnym oraz większej aktywności w życiu społecznym.
Uczestnicy: 50 osób – dzieci, młodzież i dorosłe osoby z różnymi niepełnosprawnościami z powiatu słubickiego
Działania projektowe:
Rehabilitacja odbędzie się w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii.
Łącznie zrealizowano: 7888 sesji terapeutycznych
Budżet całkowity: koszty kwalifikowalne: 576 304,00 zł.  (koszty całkowite - też niekwalifikowalne:  576 330,21 zł.)., dofinansowanie: 515 420,00 zł., wkład własny (osobowy i finansowy): 60 884,00 zł,
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret