Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Cel projektu: Celem projektu była szeroko pojęta edukacja społeczna oraz integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym. Działania projektowe obejmowały cykl imprez integracyjnych: konkurs plastyczny, warsztaty, konferencję oraz spotkanie i marsz integracyjny, które odbywały się ramach obchodów  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Cel główny oraz cele szczegółowe projektu zostały całkowicie zrealizowane. Cele zostały zrealizowane poprzez udział dzieci, młodzieży i ich rodzin w działaniach projektowych.
Uczestnicy:  264 osoby
Działania projektowe:
1. Konkurs plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność – KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”
Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Słubice.  Prace zostały wystawione w Galerii Małej w SMOKu 1 XII 2017
Liczba uczestników: 66 prac na konkurs, udział w wystawie: około 40 osób
2. Warsztaty integracyjne dla dzieci
Warsztaty edukacyjno – artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – w warsztatach wzięły udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności: przedszkolaki z Przedszkola nr 3 Miś Uszatek oraz ze Szkoły Podstawowej w Kunowicach i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczgo.
Realizacja: 10 godzin (5 grup x 2 godziny), Termin: 4 XII 2017, godz. 9.00 - 11.00
Liczba uczestników:  70 osób
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach
Prowadzenie: Specjaliści (każdorazowo 2 osoby)
3. Konferencja „Zrozumieć niepełnosprawność”
Wykłady, warsztaty i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi..
"Aspekty terapeutyczne w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi".
Tematyka: zagadnienia teorii umysłu, funkcji wykonawczych, integracji sensorycznej, zachowań trudnych.
Forma wykładowo-warsztatowa,  poczęstunek w przerwach
godz. 14.00- 19.00, Miejsce: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Realizacja: 5 godzin , Termin: 1 XII 2017
Liczba uczestników: 63
Prowadzenie: Specjaliści z firmy GoProgress
4. Spotkanie integracyjne oraz Marsz integracyjny
Zabawa integracyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
- gry i zabawy taneczne, mini warsztaty kreatywne i artystyczne
Dyżury specjalistów: pedagoga i psychologa.
Miejsce: siedziba stowarzyszenia po PROstu: ul. Kilińskiego 9L, Słubice
Termin: 2 XII 2017 godzina: 15.00-17.00
- Marsz integracyjny: marsz ulicami miasta. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było wspólne wypuszczenie balonów na deptaku przy bibliotece oraz podsumowanie działania.
Termin: 4 XII 2017, start: godzina 11.00
Liczba uczestników:   65 osób
Budżet: całkowity: 5860,00 zł.,
dofinansowanie: 2700,00 zł., wkład własny osobowy: 3160,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret