Ułatwienia dostępu

Projekt „Szczęśliwi rodzice - szczęśliwe dzieci - szczęśliwszy świat!" dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację na rzecz Collegium Polonicum - realizacja 2012 r.Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania rodzin z małymi dziećmi z terenu gminy Słubice poprzez organizację cyklu zajęć edukacyjno – integracyjnych. Projekt skierowany jest do mieszkańców naszej gminy - szczególnie do rodzin z dziećmi do 3 roku życia.

Przebieg projektu:

I blok: Happening dla mieszkańców miasta Słubice

Gry i zabawy dla rodziców i dzieci połączone z akcją informacyjno – edukacyjną dotycząca rozwoju dziecka, możliwości uzyskania wsparcia oraz działalności Klubu Młodych Rodziców.

Termin: 17 czerwca 2012 r. Miejsce: Park przy Pl. Przyjaźni w Słubicach

II blok: Warsztaty dla dzieci i rodziców

W  warsztatach wezmą udział rodzice ze swoimi dziećmi mając możliwość zapoznania i przećwiczenia ciekawych propozycji zabaw rozwijających i stymulujących wszechstronny rozwój swoich dzieci. Planowane zajęcia to m.in. - Kolorowy spadochron czyli zabawy z chustą animacyjną Klanzy, Poznajemy świat zmysłami - zabawy stymulujące zmysły, Zabawy paluszkowe, przytulanki, masażyki..., Zajęcia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Malowanie rękami i stópkami,  "Ja jestem muzykantem....- czyli zabawy z instrumentami..,"Pląsy i tańce" - zabawy muzyczno - ruchowe.

Termin: sierpień – październik 2012 r. -1 x tyg.

Miejsce: siedziba stowarzyszenia.


III blok: Klub Młodych Rodziców – spotkania integracyjne + baby szafing

Spotkania dla rodziców i dzieci – wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń połączona z baby szafing – wymiana ubranek, zabawek i akcesoriów dla małych dzieci.


IV blok: Konferencja dotycząca rozwoju małych dzieci oraz umiejętności wychowawczych.

Program konferencji:

1. wykłady specjalistów: logopedy, psychologa, pediatry i rehabilitanta. Podczas wykładów specjaliści scharakteryzują prawidłowości rozwojowe dzieci w tym wieku, potrzeby małego dziecka, metody wspierania i stymulacji ich rozwoju, różne sposoby oddziaływania wychowawczego  ( m. in. stawianie jasnych granic, komunikacja w rodzinie, pozytywne wzmocnienia, konsekwencja i konsekwencje).

2. warsztaty praktyczne z psychologami i pedagogami -  pedagodzy w sposób praktyczny zademonstrują formy pracy, sposoby zabawy edukacyjnej z małym dzieckiem, psycholodzy w praktyczny sposób poćwiczą umiejętności wychowawcze rodziców.

Termin: październik 2012 r., Miejsce: siedziba stowarzyszenia

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret