Ułatwienia dostępu

Projekt "Myślę kreatywnie, działam twórczo!" - współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach mikrodotacji przekazanej przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dałkowskich prze wsparciu Powiatu Nowosolskiego - realizacja 2013 r.

Wakacje z po PROstu

Bezpłatny cykl warsztatów wakacyjnych dla dzieci w ramach projektu ,,Myślę kreatywnie, działam twórczo!”. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach mikrodotacji przekazanej przez Fundację "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” przy wsparciu Powiatu Nowosolskiego.

Najważniejszym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, poprzez zwiększenie dostępności do zajęć, które rozwijają umiejętność elastycznego myślenia, stosowania nieszablonowych rozwiązań poprzez nabywanie praktycznych umiejętności. Twórcze myślenie, ciekawość, oryginalność – powodują, że rozwiązywanie pojawiających się problemów czy zagadek staje się łatwiejsze, prowadzi do uzyskania zaskakujących rozwiązań. Warsztaty nastawione są na praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez działanie np.: konstruowanie pojazdów, artystyczne wykonanie przedmiotów, zgłębienie tajników sztuki aktorskiej, uszycie własnej maskotki lub niestandardowe rozwiązanie postawionego problemu. W projekcie przewidziano szereg ciekawych warsztatów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, a dla członków stowarzyszenia odbyło się szkolenie z technik twórczego myślenia i rozwijania kreatywności. Poprzez szkolenie, członkowie stowarzyszenia podnieśli swoje kwalifikacje oraz poszerzyli swoją wiedzę, aby jeszcze lepiej inspirować młodych ludzi do myślenia, wymyślania i spontanicznego działania.

W skład wakacyjnych spotkań wchodziło  5 bezpłatnych warsztatów dla dzieci:

Warsztaty majsterkowania i konstruowania

Warsztaty artystyczne

Warsztaty krawieckie dla dzieci

Warsztaty twórczego myślenia, kreatywnego działania dla dzieci.

Warsztaty teatralne.


Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach mikrodotacji przekazanej przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dałkowskich prze wsparciu Powiatu Nowosolskiego