Ułatwienia dostępu

Projekt "Niech nas świat zobaczy" dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2013 r.

Celem głównym projektu było wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizowanie działań profilaktycznych i kulturalnooświatowych jako  alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych dla około 20 dzieci ze wsi Nowy Lubusz w okresie 6 miesięcy. W tym zawierały się cele szczegółowe takie jak: poszerzenie dostępu do działań kulturalnooświatowych (warsztaty artystyczne, warsztaty taneczne), rozwijanie umiejętności społecznych, wspieranie dzieci w nauce poprzez rozwijanie w nich kreatywności i pomysłowości, zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu oraz integracja środowiska lokalnego.

Działania projektowe:

- organizacja Dnia Dziecka dla dzieci i dorosłych,

- warsztaty artystyczne dla dzieci,

- warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych,

- warsztaty twórczego myślenia.

Realizacja projektu: maj - październik 2013 roku.

Koordynator: Monika Dutkiewicz