Ułatwienia dostępu

Projekt „PRZEMOCY w rodzinie mówimy DOŚĆ!” - całkowicie sfinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2013 r.

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. Niestety akty przemocy w rodzinie zdarzają się coraz częściej, również na terenie naszej gminy.

Według danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012 założono 67 Niebieskie Karty (z czego 25 Kart było kontynuowanych z poprzedniego roku), w roku 2013 – w okresie od stycznia do końca marca założono już 29 nowe Niebieskie Karty.


Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

Osoby doznające przemocy w rodzinie charakteryzuje: niska samoocena, bierne strategie radzenia sobie ze stresem, silna zależność, lęk, obniżony nastrój, izolacja społeczna, skłonność do obwiniania siebie, często nadużywanie alkoholu i branie narkotyków, dolegliwości psychosomatyczne. Ofiary przeżywają silne poczucie winy związane z przypisywaniem sobie odpowiedzialności za akty przemocy, są przekonane, że to ich działanie spowodowało przemoc. Postrzegają siebie jako osoby, które nie mają żadnej kontroli nad własnym życiem i otoczeniem. Cały ich wysiłek skupia się na przetrwaniu a nie szukaniu długofalowych rozwiązań, często nie widzą możliwości zmiany sytuacji. Przemoc czyni z człowieka istotę bezwolna i zależną.

By przerwać ten zamknięty krąg konieczna jest pomoc psychologiczno – prawnicza

Projekt adresowany  do osób dotkniętych przemocą w rodzinie – dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Słubice.

Celem projektu było wsparcie psychologiczno – prawnicze dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu gminy Słubice poprzez

    pracę psychologiczną z ofiarami przemocy w rodzinie: diagnozę problemu, stworzenie i wprowadzenie w życie planu bezpieczeństwa, pracę nad skutkami przemocy,
    podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z procedurami prawnymi w sytuacji doznawania przemocy w rodzinie.

Działania projektowe:

1. Poradnictwo psychologiczne:

2. Poradnictwo prawnicze:

3. Wykłady specjalistyczne: prawnicze i psychologiczne:

 Tematyka spotkań:

Co to jest przemoc? jakie są jej cechy? gdzie szukać pomocy, gdy jestem krzywdzona/krzywdzony? jakie mam prawa, jako pokrzywdzona/pokrzywdzony przemocą? Czego mogę oczekiwać od sądu i organów ścigania? co to jest procedura „Niebieskiej karty” i czemu służy, co robić, gdy nasze dziecko jest krzywdzone?, postępowanie w przedmiocie ograniczenia, zawieszenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej, Obowiązek alimentacyjny, postępowanie w przedmiocie ustalenia ojcostwa, zasądzenia alimentów, postępowanie w przedmiocie podwyższenia alimentów, podstawy formułowania pism procesowych, przebieg postępowania przed organem administracji i przed sądem, koszty postępowania, pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i sądowym.


Monika Dutkiewicz – koordynator projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt całkowicie sfinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach