Ułatwienia dostępu

Projekt  "Zostać Odyseuszem" dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2013 r.

Celem projektu było kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój.


Głównymi adresatami projektu były dzieci i młodzieży z gminy Słubice w wieku 5 – 18 lat . Beneficjentami pośrednimi projektu - rodziny i znajomi beneficjentów bezpośrednich.

Działania projektowe  obejmowały cykl warsztatów:

- warsztaty twórczego myślenia,

- warsztaty teatralne,

- warsztaty majsterkowania,

- warsztaty artystyczne.

Warsztaty miały na celu przygotować dzieci i młodzież do udziału w konkursie Odyseja Umysłu.


Koordynator projektu: p. Monika Dutkiewicz