Ułatwienia dostępu

Projekt "Akademia Psychoedukacji dla dzieci" dofinansowany przez Gminę Słubice – realizacja 2014 r.Kontynuacja projektu, którego celem było udzielenie wsparcia poprzez organizację cyklu warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży, które wyposażą uczestników w potrzebne im umiejętności psychologiczne i kompetencje społeczne.

Zajęcia dla dzieci obejmowały, między innymi, warsztaty: rozwijające dla maluszków wg metody Weroniki Sherborne, 4-5 lat (udział z rodzicami), „Ja też tu jestem” dla dzieci z upośledzeniem potencjalnych zdolności intelektualnych, „Twórcze myślenie sposobem na sukces”,  warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci nadpobudliwych, „Uwaga koncentracja!” dla dzieci mających problemy utrzymaniem skupienia na swojej pracy.

W warsztatach uczestniczyło 66 osób.

Budżet całkowity projektu: 6005,15  zł. Dofinansowanie: 5000,00 zł.

Koordynator projektu: Monika Dutkiewicz