Projekt: Przerwij Milczenie II!
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 10.04.2018r. - 31.10.2019r.
I okres realizacji: 10.04.2018 – 31.12.2018


Cel projektu: Wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Praca psychologiczna z ofiarami przemocy w rodzinie: diagnoza problemu, stworzenie i wprowadzenie w życie planu bezpieczeństwa, praca nad skutkami przemocy oraz podniesienie wiedzy i umiejętności.
Cele zostały osiągnięte dzięki prowadzeniu bezpośrednich działań: konsultacji i terapii psychologicznych, warsztatów Treningu Zastępowania Agresji dla dzieci, warsztatów Treningu Zastępowania Agresji dla rodziców oraz Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci.
Uczestnicy: Z projektu skorzystało 76 osób, zarówno dzieci jak i dorosłych.
Działania projektowe: Terapia/konsultacje psychologiczne, warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla dzieci, Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla rodziców i Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.
Budżet: całkowity: 15 000,00 zł., dofinansowanie: 15 000,00 zł.
Koordynator: Monika Dutkiewicz