Ułatwienia dostępu

Projekt „Mogę więcej”, dofinansowany przez Gminę Słubice – realizacja 2014r.Celem projektu była poprawa  integracji ze środowiskiem lokalnym dzieci z różnymi zaburzeniami, szczególnie ze spectrum autyzmu, oraz ich rodzin. Cel ten był realizowany poprzez organizację profilaktycznych działań terapeutycznych, poprawiających funkcjonowanie poznawcze, psychiczne oraz społeczne dzieci.

W ramach projektu przeprowadzono: 290 godzin terapii specjalistycznych, 30 godzin warsztatów umiejętności społecznych, 10 godzin warsztatów integracyjnych dla dzieci i ich rodzin oraz 20 godzin warsztatów/grupy wsparcia dla rodziców.

W projekcie wzięło udział 12 dzieci i 10 osób dorosłych.

Budżet całkowity projektu: 30001,10 zł. Dofinansowanie: 24000,00 zł.

Koordynator projektu: Joanna Sierżant – Rekret