Ułatwienia dostępu

Projekt „Wokół spektrum Autyzmu” Dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – realizacja 2014r.Projekt był realizowany przez grupę nieformalną Klub Spektrum przy współpracy stowarzyszenia. Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy Słubice na temat spektrum autyzmu oraz poprawa integracji dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.


Działania projektowe obejmowały:

- terapię specjalistyczną dla dzieci ze spektrum autyzmu,

- warsztaty artystyczne – integracyjne dla dzieci,

- warsztaty teatralne - integracyjne dla dzieci,

- spotkania Klubu Spektrum dla rodziców,

- obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu


W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu (1-7 grudnia) zostały zorganizowane konsultacje ze specjalistami, wystawa prac wykonanych przez dzieci, szkolenie dla nauczycieli oraz akcja informacyjno – artystyczna.

W ramach projektu działaniami bezpośrednimi objęto 15 dzieci i 12 osób dorosłych.

Budżet całkowity projektu: 8677,11 zł. Dofinansowanie: 4997,00 zł.