Ułatwienia dostępu

Projekt "Terapia podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" dofinansowany ze środków Gminy Słubice - realizacja 2014r.W ramach projektu przeprowadzono 80 godzin terapii podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Z zajęć skorzystało 5 dzieci.

Budżet całkowity projektu:  4500,00 zł. Dofinansowanie: 4000,00  zł.
Projekt "Terapia podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" dofinansowany ze środków Gminy Słubice - realizacja 2014r.

W ramach projektu przeprowadzono 80 godzin terapii podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Z zajęć skorzystało 5 dzieci.

Budżet całkowity projektu:  4500,00 zł. Dofinansowanie: 4000,00  zł.