Ułatwienia dostępu

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych ” dofinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – realizacja 2014r.


Celem projektu była rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie terapii specjalistycznej. Przeprowadzono 95 godzin terapii specjalistycznych dla 7 dzieci z dwóch powiatów województwa lubuskiego.

Budżet całkowity projektu: 8604,56 zł. Dofinansowanie: 8000,00 zł.