Ułatwienia dostępu

Projekt „STOP dla przemocy” - realizacja 2015r.
Projekt  finansowany ze środków Gminy Słubice.

Udział w projekcie jest bezpłatny.Projekt przeznaczony był dla osób (dzieci i dorosłych) z Gminy Słubice, które borykają się z problemem przemocy fizycznej lub psychicznej, mają z nią styczność bezpośrednią lub pośrednią lub są świadkami przemocy i chcą pomóc. W ramach projektu zapewniliśmy pomoc specjalistów. Działania projektowe obejmowały: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawnicze, wykłady specjalistyczne oraz  warsztaty - Trening Zastępowania Agresji.
Termin: 1.04.2015 - 31.12.2015
Ilość uczestników: 71 osób
Całkowita wartość projektu: 15000 zł.