Ułatwienia dostępu

Projekt „Trudna adaptacja – warsztaty adaptacyjne dla dzieci i rodziców” - realizacja 2015r.


Projekt dofinansowany ze środków Gminy Słubice.Celem projektu było zwiększenie
przystosowania uczniów klas IV gminnych szkół podstawowych i ich rodziców. Działania
projektowe to: warsztaty adaptacyjne dla uczniów oraz warsztaty adaptacyjne dla rodziców.
Termin: 10.09.2015  – 09.12.2015
Ilość uczestników:206 osób: 153 uczniów, 53  rodziców
Całkowita wartość projektu: 5900 zł.