Projekt „Grunt to rodzina!” - realizacja 2015r.
Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Projekt „Grunt to rodzina” skierowany był do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, których członkowie ze względu na dotykające ich problemy korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. Projekt był realizowany w powiecie słubickim i gorzowskim, w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Słubicach i Kostrzynie nad Odrą.  Projekt obejmował warsztaty rodzinne dla dzieci i rodziców, w czasie których, poprzez zabawę - uczestnicy uczyli się wielu potrzebnych w życiu rodzinnym umiejętności.
Termin: 01.05.2015 - 31.10.2015
Ilość uczestników: 33 osoby (13 rodzin)
Całkowita wartość projektu: 5000 zł.