Projekt „Lepsze życie - program wsparcia zdrowia psychicznego osób dorosłych z powiatu słubickiego” - realizacja 2015r.


Projekt dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Słubicach. Udział w zajęciach był bezpłatny. W ramach projektu specjaliści poprowadzili następujące grupy: grupę wsparcia dla osób z depresją, grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami lękowymi, grupę wsparcia dla osób doznających przemocy i grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Termin: 01.06.2015 - 30.12.2015
Ilość uczestników: 40 osób
Całkowita wartość projektu: 8400 zł.