Projekt „Akademia Emocji – warsztaty psychologiczne dla dzieci szkół podstawowych
gminy Słubice, rodziców i nauczycieli” - realizacja 2015r.


Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Słubice i był kompleksowym programem kształtowania inteligencji emocjonalnej dzieci, realizowanym w ścisłej współpracy ze szkołami.
Adresatami projektu byli uczniowie  szkół podstawowych gminy Słubice, ich rodzice oraz
nauczyciele. Działania projektowe obejmowały: Warsztaty Akademia Emocji dla dzieci, Wykłady
Akademii Emocji dla rodziców oraz Warsztaty dla nauczycieli Akademia Emocji – szkolenie dla
rad pedagogicznych
Termin:15.04.2015– 15.12.2015
Ilość uczestników: 239 osób: 99  uczniów, 56 rodziców, 84 nauczycieli.
Całkowita wartość projektu: 10 000 zł.