Projekt "Zostań współczesnym Odyseuszem – zamień problemy w zadania do rozwiązania." - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt realizowany był od 01.04.2019 do 31.12.2019. Celem projektu było niwelowanie zagrożenia stosowania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Słubice. Łącznie, do udziału w projekcie zgłosiło się 58 uczestników.

Działania projektowe obejmowały:

Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
W ramach tych warsztatów kształtowano kreatywności, prowadzono ćwiczenia słowne, manualne, oparte na odbiorze zmysłowym, kształtowano spostrzegawczości, odkrywczość. Rozwijano umiejętności wykorzystywanie metafor, rozwijano myślenie dedukcyjnego i indukcyjnego, poprzez szybkie reagowanie na pytania rozwijano umiejętności komunikowania się sposobem tradycyjnym oraz sposobami niekonwencjonalnymi.

Warsztaty konstruktorsko-techniczne
W ramach tych warsztatów, między innymi, zapoznano uczestników z budową i zasadą działania wybranych narzędzi używanych przez majsterkowiczów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy warsztatów poznawali również proste obwody elektryczne i zasady działania podstawowych elementów tych obwodów. W części praktycznej uczestnicy wykonali, na własne potrzeby, nocne lampki, które po wystawie zabrali do domu.

Warsztaty krawieckie
W ramach tych warsztatów, między innymi, rozwijano zdolności i sprawności manualne, umiejętności krawieckie, takie jak: szycie igłą i nitką, szycia na maszynie, dobór materiałów w zakresie kolorystyki oraz prowadzono naukę korzystania z wykrojów krawieckich.

Warsztaty artystyczne
W ramach tych warsztatów, między innymi, rozwijano zdolności i sprawności manualne, umożliwiano odkrywanie świata poprzez sztukę i twórczą zabawę, prezentowano różne techniki plastyczne z wykorzystywaniem różnych materiałów.

Happening – wystawę
Podsumowanie projektu zrealizowano w formie wystawy prac. W trakcie wystawy organizowano zabawy i serwowano poczęstunek. Osoby odwiedzające wystawę poproszono o wypełnienie ankiet, pozwalających ocenić realizowany projekt z pozycji niezależnej. Ankieta była dobrowolna i anonimowa. Większość chętnie ją wypełniła, jednak w niektórych przypadkach rodziny składały jedną ankietę, wskazując na jednakową ocenę przez całą rodzinę. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że wszystkim podobały się prace prezentowane na wystawie, a zajęcia prowadzone w czasie realizacji projektu przynoszą wymierne efekty.

Budżet: całkowity: 13150zł., dofinansowanie: 9000 zł., wkład własny: 4150zł.

Koordynator:
Stanisław Piórkowski