Projekt Mogę coraz więcej - program aktywizujący dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Słubice" - realizacja 2015r.
Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Słubice.


Głównymi adresatami projektu było dziesięcioro dzieci niepełnosprawnych z gminy Słubice oraz ich rodziny. W ramach projektu w siedzibach naszego stowarzyszenia zostały przeprowadzone: terapie specjalistyczne, terapie pedagogiczne, terapie psychologiczne, terapie ręki i terapie sensoryczne.
Termin: 15.04.2015 – 15.12.2015
Ilość uczestników: 10 osób
Całkowita wartość projektu:13 920 zł.