Projekt Przerwij Milczenie II! - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 10.04.2018 – 31.10.2019
Cel projektu: Projekt  skierowany był do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, miał również na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
Uczestnicy :
Konsultacje/Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych– 120 godzin  z których skorzystało 21 osób (rok 2018), 120 godzin z których skorzystało 19 osób (rok 2019);
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci – 8 godzin z których skorzystało 27 dzieci (rok 2018), 8 godzin z których skorzystało 27 dzieci (rok 2019). Działanie realizowane  w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach;
Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla dzieci – 36 godzin z których skorzystało  17 dzieci podzielonych na dwie grupy (rok 2018) oraz 36 godzin z których skorzystało 12 dzieci podzielonych na dwie grupy (rok 2019). Działanie realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 Słubicach;
Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla rodziców – 9 spotkań w których wzięło udział 11 osób (rok 2018) i 9 spotkań z których skorzystało 12 osób (rok 2019). Działanie realizowane w Szkole Podstawowej w Kunowicach (2018) oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (2019).
Łącznie w 2019 r: 70 osób
Działania projektowe:
1. Konsultacje/Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.
3. Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla dzieci.
4. Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla rodziców.
Opis: Projekt skupiał się na dwóch działach pierwszym czyli pomocy osobom doświadczającym przemocy lub będących świadkami oraz działaniom profilaktycznym w szkołach ucząc dzieci jak radzić sobie z własnym emocjami, jak je poprawnie rozpoznawać, nazywać. Jak radzić sobie ze stresem, z pozbywaniem się złych emocji, nabieranie zdrowych odruchów działań. Radzenia sobie w grupie, w działaniach pod presją.
Budżet: całkowity: 30000,00 zł – 15 000 zł w roku 2018 i 15 000 zł w roku 2019, całość finansowana ze środków Gminy Słubice
Koordynator: Monika Dutkiewicz