Projekt: „Profilaktyka PLUS” - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 01.04.2019 - 30.11.2019r.
Cel projektu: Celem projektu było kształtowanie odpowiednich postaw, zwiększenie świadomości i odporności  na pojawiające się  zagrożenia oraz wspomaganie rozwoju dzieci i dorosłych. Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci
i młodzieży.
Uczestnicy:
- 62 uczniów gminnych szkół podstawowych gminy Słubice w warsztatach,
- 41 rodziców i nauczycieli w warsztatach,
Działania projektowe:
Warsztaty  psychoedukacyjne  dla dzieci  - (V- VI 2019)  
Warsztaty teatralne - Teatrzyk profilaktyczny dla dzieci ( grupa młodsza) – (IX – XI 2019)
Warsztaty artystyczne z elementami bajkoterapii - (V- VI 2019)
Wydanie mini-książeczki (50 egzemplarzy) z bajką i ilustracjami powstałymi na zajęciach
Warsztaty  psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli - (IX – XI 2019)
Wykład zaproszonego  specjalisty -  ( X 2019)  
Warsztaty teatralno-aktorskie - nagranie filmiku profilaktycznego  ( grupa starsza) - (IX – XI 2019)

Budżet całkowity: 7900,00  zł,, dofinansowanie: 6000,00  zł, wkład własny: 1900,00  zł
Koordynator: Beata Sierżant