Projekt: "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna IV" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 01.04.2019 – 31.12.2019
Cel projektu:
Głównym celem projektu pt.” Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna IV” było wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne: terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice. Działania były adresowane do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli oraz do instytucji współpracujących   z rodziną w procesie wychowania.
Uczestnicy:
udział 33 osób w konsultacjach i /lub terapii psychologicznej i pedagogicznej,
udział 2 osób w terapii logopedycznej,
udział 2 osób w terapii Biofeedback,
udział 2 osób w terapii Integracji Sensorycznej,
udział 9 osób w warsztatach umiejętności wychowawczych dla rodziców,
Razem 48 osób
Działania projektowe:
przeprowadzenie 430 godzin konsultacji / terapii psychologicznej,
przeprowadzenie 220 godzin konsultacji / terapii pedagogicznej,
przeprowadzenie 50 godzin terapii logopedycznej,
przeprowadzenie 50 godzin terapii Biofeedback,
przeprowadzenie 50 godzin terapii Integracji Sensorycznej,
przeprowadzenie 20 godzin warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.
Razem 820 godzin
Budżet:Budżet całkowity: 50500,00 zł., Kwota dotacji: 40000,00 zł., Wkład osobowy: 10500,00 zł.
Koordynator: Anna Pawłowska