Ułatwienia dostępu

 Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 04.04.2019. - 24.12.2019r.
Cel projektu: Celem projektu była szeroko pojęta edukacja społeczna oraz integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, ich rodziny, lokalna społeczność – łącznie 640 osób
Działania projektowe: Działania projektowe obejmowały cykl imprez integracyjnych: konkurs plastyczny, warsztaty, konferencję oraz spotkanie i marsz integracyjny, które odbywały się ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty edukacyjne w szkołach i przedszkolach gminy  o tematyce związanej z niepełnosprawnością, rodzajami niepełnosprawności,o tym, jak świat spostrzegają osoby z niepełnosprawnościami, jak zachowywać się wobec osób niepełnosprawnych.
Warsztaty prowadzone przez specjalistów ze stowarzyszenia po PROstu.
Przeprowadzono 100 godzin. Liczba uczestników: 190
Warsztaty integracyjne dla dzieci
Warsztaty edukacyjno - artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – w warsztatach wzięły udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności.
Realizacja:  10 spotkań x 1 godzinę = 20 godzin
Liczba uczestników: 20 osób
Konkurs plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność – KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”
Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Słubice.  Prace zostały wystawione podczas spotkania integracyjnego, wiszą na korytarzach w siedzibach stowarzyszenia.
Liczba uczestników: 78 prac na konkurs.
Konferencja „Zrozumieć niepełnosprawność”
Warsztaty „ABC emocji” i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Tematyka: praktyczne metody życia i pracy z osobami niepełnosprawnymi
Realizacja: 2 grudnia, 5 godzin
Liczba uczestników: 80  osób
Marsz integracyjny i festyn integracyjny
Marsz integracyjny ulicami miasta zakończony rozdaniem balonów  i  spotkaniem integracyjnym.
Realizacja: 3 grudnia
Ilość uczestników: 200 osób
Spotkanie integracyjne
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Przedstawienia i występy osób z niepełnosprawnościami, popołudnie gier, wieczór filmowy. Poczęstunek.
Realizacja: 1 grudnia
Liczba uczestników: 150 osób
Budżet: całkowity: 12740,00 zł., dofinansowanie: 4500,00 zł., wkład własny osobowy: 8240,00 zł.,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret