Projekt „Warsztaty podwórkowe" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Cel projektu: Celem  naszego projektu było  zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Uczestnicy: Beneficjentami projektu byli mieszkańcy powiatu słubickiego i powiatu gorzowskiego, warsztaty odbyły się w różnych miejscach na terenach tych dwóch powiatów.
Łączna ilość uczestników to 225 osób.
Działania projektowe:
Warsztaty Podwórkowe
Warsztaty terenowe, które  odbywały na podwórkach, placach, przy świetlicach wiejskich.
W programie warsztatów było: warsztaty artystyczne, fotograficzne, filmowe, zabawy psychoedukacyjne, , gry i zabawy oraz poczęstunek.
Realizacja: 8 warsztatów x 3 godziny= 24 godz., Liczba uczestników: 205 osób
Miejsce: podwórka, place, miejsca przy świetlicach na terenie powiatu słubickiego i powiatu gorzowskiego.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
Tematyka: Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
Zagadnienia: Zasady i granice, Przywileje i nagrody, Konsekwencja i konsekwencje, Złość i agresja.
Realizacja: 20 godz., Liczba uczestników:  20 osób
 Budżet całkowity: 7780,00 zł., dofinansowanie: 4300,00 zł., własny finansowy: 1440,00 zł., wkład własny osobowy: 2040,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret