Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II” - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego, społecznego oraz ruchowego, co przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, większej skuteczności w działaniu oraz większej integracji ze środowiskiem lokalnym i aktywności w życiu społecznym.
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Uczestnicy: 70 osób – dzieci, młodzież i dorosłe osoby z różnymi niepełnosprawnościami z powiatu słubickiego
Działania projektowe:
Rehabilitacja odbędzie się w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii.
Budżet całkowity: koszty kwalifikowalne: 917 787,40 zł., dofinansowanie: 863 087,40 zł., wkład własny osobowy: 8500,00, wkład własny finansowy: 46 200,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret