Projekt „Rehabilitacja drogą do AKTYWNOŚCI” - realizowany w roku 2020-2021. Dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, poprzez poprawę funkcjonowania społecznego, poznawczego i ruchowego co przyczyni się do wzrostu ich aktywności w życiu społecznym.
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Uczestnicy: 19 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Działania projektowe:
Rehabilitacja odbędzie się w formie terapii indywidualnych: terapii ręki, terapii Biofeedbeck i Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz zajęć grupowych: muzykoterapii, arteterapii i terapii ruchem i tańcem.Budżet całkowity: koszty kwalifikowalne: 195114,00 zł., dofinansowanie: 175514,00 zł., wkład własny osobowy: 3024,00, wkład własny finansowy: 16576,00 zł.
Koordynator: Snizhana Holotrepchuk.