Projekt " Zostań Odyseuszem – zagospodaruj z pożytkiem swój czas " - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt realizowany był od 19.03.2020 – 31.12.2020. Celem projektu była niwelowanie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk, poprzez wzrost umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu. W projekcie wzięło udział 46 uczestników. Łącznie dla uczestników projektu przeprowadzono 136 godzin warsztatów oraz zorganizowano wystawę prac wykonanych w trakcie trwania warsztatów.

Działania projektowe obejmowały cykl warsztatów:

Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
Warsztaty obejmowały: kształtowanie kreatywności, ćwiczenia słowne i manualne, kształtowanie spostrzegawczości, odkrywczości, wykorzystywanie metafor, rozwój myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego, szybkiego reagowania na pytania, rozwój umiejętności komunikowania się sposobem tradycyjnym oraz sposobami niekonwencjonalnymi.
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Wzięło w nich udział 21 uczestników.

Warsztaty konstruktorsko-techniczne.
Warsztaty obejmowały: zapoznanie się z budową i zasadą działania wybranych narzędzi, używanych przez majsterkowiczów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poznanie prostych obwodów elektrycznych i zasad działania podstawowych elementów tych obwodów. W części praktycznej uczestnicy wykonali, na własne potrzeby, grę sprawnościową lub logiczną, działającą z wykorzystaniem układów elektrycznych.
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Zgłosiło się do udziału w tych warsztatach 21 uczestników.

Warsztaty krawieckie.
Warsztaty prowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, rozwijanie umiejętności krawieckich: szycie igłą i nitką, nauka szycia na maszynie, dobór materiałów w zakresie kolorystyki oraz naukę zasad korzystania z wykrojów krawieckich.
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Zgłosiło się do udziału w tych warsztatach 15 uczestników.

Warsztaty artystyczne.
Warsztaty przeprowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, poznanie różnych technik plastycznych, artystyczne wykorzystywanie różnych materiałów, odkrywanie świata poprzez sztukę i twórczą zabawę.
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Wzięło w nich udział 27 uczestników.

Happening - wystawa
Jako podsumowanie projektu, w dniu 12.12.2020, zorganizowano wystawę prac wykonanych podczas warsztatów. Na podsumowanie zaproszono przedstawiciele władz lokalnych, różnych instytucji, rodziny i znajomi uczestników. Przygotowano też poczęstunek. W trakcie trwania wystawy, zwiedzający wypełniali ankiety dotyczące oceny wystawy.
Ze względu na obowiązujące ograniczenia zwiedzanie zorganizowano uzgadniając z zainteresowanymi czas zwiedzania, w taki sposób, by liczba odwiedzających nie przekraczała 5 osób jednocześnie. Zwiedzający mogli też skorzystać z poczęstunku. Równolegle z trwającą wystawą, na stronie internetowej stowarzyszenia umieszczono fotorelację, którą mogli obejrzeć zainteresowani.


Budżet: całkowity: 16020zł., dofinansowanie: 11000 zł., wkład własny: 5020zł.
Koordynator:
Stanisław Piórkowski