Projekt "Przerwij Milczenie 3!" - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez  Gminę Słubice.

Termin realizacji: 19.03.2020 – 31.12.2020
Cel projektu: bezpośrednia pomoc osobą dotkniętym przemocą w rodzinie oraz ich bliskim. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie oraz sposobów przeciwdziałania przemocy.
Uczestnicy : 42 osoby
Działania projektowe:
Konsultacje/Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizacja: 120 godz. - realizowanych od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. w zależności od zapotrzebowania i dopasowania terminów spotkań z zainteresowanymi
Liczba uczestników: 30
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.
Cele Treningu Umiejętności Społecznych: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej), zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – np. zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.
Trening przeprowadzony w małych grupach: po 3 osoby.
Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla dzieci.
Trening Zastępowania Agresji to metoda korygowania agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży, która została opracowana przez prof. Arnolda Goldstein’a i jego współpracowników pod koniec lat 70-tych w USA. W czasie treningu trenerzy w sposób aktywny i celowy uczą pożądanych zachowań.
Trening przeprowadzony w małych grupach: po 3 osoby, dwie grupy wiekowe: klasy I-III, IV-VI,
Budżet: całkowity: 15 000,00 zł. - całość finansowana ze środków Gminy Słubice
Koordynator: Monika Dutkiewicz