Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 01.04.2020. - 24.12.2020 r.
Cel projektu: Celem projektu była szeroko pojęta edukacja społeczna oraz integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, ich rodziny, lokalna społeczność – łącznie 400 osób
Działania projektowe: Działania projektowe obejmowały cykl imprez integracyjnych: konkurs plastyczny, warsztaty, konferencję oraz spotkanie i symboliczny marsz integracyjny, które odbywały się ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty  dotyczące problemów osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przeprowadzone zostały głównie w siedzibach stowarzyszenia.
Przeprowadzono 100 godzin. Liczba uczestników: 150
Trenerzy warsztatów pracowali wolontariacko.
Warsztaty integracyjne dla dzieci
Warsztaty integracyjne - sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – w warsztatach wezmą udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności.
Realizacja:  6 spotkań x 2 godziny = 12 godzin
Liczba uczestników: 20 osób, Miejsce: boisko sportowe
Konferencja „Zrozumieć niepełnosprawność”
Warsztaty i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Tematyka: praktyczne metody życia i pracy z osobami niepełnosprawnymi
Realizacja: XI, 7 godzin , Liczba uczestników: 20 osób
Konkurs plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność – KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”
Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Słubice.  Prace zostały wystawione podczas spotkania integracyjnego, wiszą na korytarzach w siedzibach stowarzyszenia.
Liczba uczestników: wpłynęły 102 prace na konkurs.
 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
 – zadanie artystyczne dla dzieci w siedzibie stowarzyszenia. Poczęstunek.
Liczba uczestników:  150
Marsz integracyjny
Symboliczny marsz integracyjny -  rozdanie kolorowych balonów. Poczęstunek
Realizacja: 3 grudnia, Liczba uczestników: 100 osób
Budżet: całkowity: 11640,00 zł., dofinansowanie: 6000,00 zł., wkład własny: 5640,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret