Ułatwienia dostępu

Projekt „Akademia wakacyjna” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji:29.06.2020 – 29.08.2020
Cel projektu: organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi podczas okresu wakacyjnego w formie półkolonii.
Cele szczegółowe:
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, -zwiększenie dostępu do różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, -integracja uczestników projektu, - nabycie umiejętności wspólnego przebywania i ciekawego spędzania czasu wolnego z rówieśnikami -wzrost poczucia własnej wartości uczestników, -usprawnienie uczestników projektu poprzez rozwój różnego rodzaju umiejętności (sportowych, majsterkowania, artystycznych, kulinarnych itd.).
Uczestnicy: 81 osób
Działania projektowe:
Akademia wakacyjna:
Realizacja: 4 turnusy po 2 tygodnie (10 dni roboczych):
I turnus: 29.06 - 10.07
II turnus: 13.07 - 24.07
III turnus: 27.07 - 07.08
IV turnus: 10.08 - 21.08
Program: warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty tematyczne, ciekawe eksperymenty, poranne zabawy ruchowe,
zajęcia sportowe (głównie w terenie), pikniki, zabawy podwórkowe, kreatywne prace artystyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia kulinarne.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze),
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski - wyżywienie było w formie cateringu,
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 68 osób, Wiek uczestników: 6-12 lat.
Miejsce: siedziby stowarzyszenia (przy ul. Kilińskiego 9Ł i 9L w Słubicach).
Prowadzenie: wychowawcy kolonijni + kierownik kolonijny (osoby z wymaganymi uprawnieniami)
Akademia wakacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
Realizacja: 2 turnusy po 1 tydzień (5 dni roboczych):
I turnus: 29.06 – 03.07
II turnus: 17.08.- 21.08.
Program: warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty tematyczne, ciekawe eksperymenty, poranne zabawy ruchowe,
zajęcia sportowe (głównie w terenie), pikniki, zabawy podwórkowe, kreatywne prace artystyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia kulinarne.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze),
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski - wyżywienie było w formie cateringu,
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 13 osób (dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami). 2 osoby zrezygnowały w trakcie trwania turnusów ze względu na trudne zachowania i chorobę. Wiek uczestników: 6-15 lat.
Miejsce: siedziby stowarzyszenia (przy ul. Kilińskiego 9Ł i 9L w Słubicach).
Prowadzenie: wychowawcy kolonijni + kierownik kolonijny (osoby z wymaganymi uprawnieniami)
Budżet całkowity: 66 000,00 zł., dofinansowanie: 51 000,00 zł., własny własny: 15 000,00 zł.,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret