Ułatwienia dostępu

Projekt: „Doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach”. Źródło finansowania: Województwo Lubuskie - z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin realizacji: operacja zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Cel projektu: rozwój infrastruktury rekreacyjnej  na obszarze Stowarzyszenia Zielonej Doliny
i Warty, stworzenie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców oraz popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach.
Uczestnicy: mieszkańcy gminy Słubice
Działania projektowe: doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach.
Budżet: 203 065,00 zł., finansowany w całości
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret