Ułatwienia dostępu

Projekt: „Akademia umiejętności pomagania”
Źródło finansowania: środki PFRON  przy udziale Województwa Lubuskiego
Termin realizacji: 06.12.2021 - 31.12.2021

Cel projektu: wyposażenie członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, metod pracy i oddziaływań terapeutycznych, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami na większą integrację w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększą ich aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność.
Uczestnicy: 30
Działania projektowe:
Szkolenie „ Komunikacja alternatywna i wspomagająca”
Szkolenie przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.
Program szkolenia:
1. Co to jest AAC? Najważniejsze zagadnienia. Brak możliwości porozumiewania. Interakcja a komunikacja. Stadia rozwoju komunikacji i języka. Czym jest AAC? Jakie mamy metody w obrębie komunikacji alternatywnej i wspomagającej? Od czego zacząć komunikację z dzieckiem niemówiącym? Od czego wprowadzać AAC? Czy faktycznie dziecko nie będzie chciało mówić, jeśli skorzysta z AAC? (tu od razu powiemy, że będzie chciało mówić i opowiemy Wam dlaczego! ) Co to jest modelowanie? Dlaczego jest takie ważne? Dlaczego rola Rodzica jest nieodzowna i bardzo ważna? Indywidualny system komunikacji i jego składniki. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację z dzieckiem używającym AAC.
Szkolenie 2 dniowe. Czas trwania: sobota - niedziela, 10 godzin
Ilość uczestników: 15 osób
Szkolenie: Zrozumieć rozwój w spektrum autyzmu – kluczowe zagadnienia w koncepcji neuroróżnorodności
Szkolenie przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.
Szkolenie podstawowe, systematyzujące wiedzę o spektrum autyzmu.
Program:
DZIEŃ I
10 – 11.30 Koncepcja neuroróżnorodności.
11.45 – 12.45 Spektrum autyzmu jako wzorzec rozwojowy.
13.15 – 15.00 Koncepcja odmiennych ścieżek rozwojowych.
DZIEŃ II
10.00 – 11.30 Najważniejsze wyzwania wsparcia osób ze spektrum autyzmu.
11.45 – 12.45 Sensoryka? To nie wszystko!
13.15 – 15.00 Autyzm i kultura. Wpływ kultury na rozumienie spektrum i… spektrum na kulturę.
Szkolenie 2 dniowe Czas trwania: 10 godzin,
Ilość osób: 15
Budżet całkowity: 11400,00 zł., dofinansowanie: 9700,00 zł., wkład własny osobowy: 700,00 zł., wkład własny finansowy: 1000,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret