Ułatwienia dostępu

Projekt: „Zostań Odyseuszem – naucz się pokonywać życiowe trudności.”
Projekt dofinansowany przez: Gminę Słubice.
Termin realizacji: 22.03.2021 - 31.12.2021

Cel projektu: niwelowanie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk, poprzez wzrost umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój.
Uczestnicy: 40
Działania projektowe:
Działania projektowe składały się z cyklu  warsztatów:
Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
Warsztaty obejmowały: kształtowanie kreatywności, ćwiczenia słowne i manualne, kształtowanie spostrzegawczości, odkrywczości, wykorzystywanie metafor, rozwój myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego, szybkiego reagowania na pytania, rozwój umiejętności komunikowania się sposobem tradycyjnym oraz sposobami niekonwencjonalnymi.
Przeprowadzono łącznie 32 godziny zajęć. Pomimo pandemii koronawirusa, wzięło w nich udział 20 uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących Covid-19.
Warsztaty konstruktorsko-techniczne.
Warsztaty obejmowały: zapoznanie się z budową i zasadą działania wybranych narzędzi, używanych przez majsterkowiczów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poznanie prostych obwodów elektrycznych i zasad działania podstawowych elementów tych obwodów. W części praktycznej uczestnicy wykonywali, na własne potrzeby, lampkę nocną. Mieli również alternatywną możliwość wykonania kinkietu, jednak nikt nie skorzystał z tej możliwości.
Przeprowadzono łącznie 32 godziny zajęć. Pomimo pandemii koronawirusa, wzięło w nich udział 24 uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących Covid-19.
Warsztaty krawieckie.
Warsztaty prowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, rozwijanie umiejętności krawieckich: szycie igłą i nitką, nauka szycia na maszynie, dobór materiałów w zakresie kolorystyki oraz naukę zasad korzystania z wykrojów krawieckich.
Przeprowadzono łącznie 32 godziny zajęć. Pomimo pandemii koronawirusa, wzięło w nich udział 19 uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących Covid-19.
Warsztaty artystyczne.
Warsztaty przeprowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, poznanie różnych technik plastycznych, artystyczne wykorzystywanie różnych materiałów, odkrywanie świata poprzez sztukę i twórczą zabawę.
Przeprowadzono łącznie 32 godziny zajęć. Pomimo pandemii koronawirusa, wzięło w nich udział 18 uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących Covid-19.
Warsztaty teatralne.
Warsztaty prowadzone były z ukierunkowaniem na: trening emisji głosu, poprawę dykcji, rozwijanie zdolności aktorskich, a także przezwyciężanie nieśmiałości i tremy w czasie wystąpień przed szeroko pojętą „publicznością”.
Przeprowadzono łącznie 32 godziny zajęć. Pomimo pandemii koronawirusa, wzięło w nich udział 18 uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących Covid-19.
Ponadto zorganizowano Happening – wystawę
Jako podsumowanie projektu, w dniu 11.12.2021, zorganizowano wystawę prac wykonanych podczas warsztatów. Na podsumowanie zaproszono przedstawiciele władz lokalnych, różnych instytucji, rodziny i znajomi uczestników. Przygotowano też poczęstunek i prowadzono gry i zabawy. W trakcie trwania wystawy, zwiedzający wypełniali ankiety dotyczące oceny wystawy.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną starano się, by w jednym czasie nie gromadziła się większa liczba zwiedzających. Na stronie internetowej stowarzyszenia i FB zamieszczono zdjęcia oraz film prezentujący wystawę – wszystkie prace, które były eksponowane na wystawie.
Budżet całkowity: 17200,00 zł., dofinansowanie: 12000,00 zł., wkład własny osobowy: 5200,00 zł.