Ułatwienia dostępu

Projekt: "Gminna Poradnia Specjalistyczna"
Dofinansowanie: Gmina Rzepin
Termin realizacji: 22.03.2021 – 31.12.2021

Cel projektu:  wsparcie terapeutyczne  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
Uczestnicy: 15 osób
Działania projektowe:
Budżet całkowity: 23880,00 zł., dofinansowanie: 20 000,00 zł., wkład własny osobowy: 2680,00 zł., wkład własny finansowy: 1200,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret