Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2018 -31.03.2021
I okres: 01.01.2018 – 31.03.2019
II okres: 01.04.2019 – 31.03.2020
III okres: 01.04.2020 – 31.03.2021

Uczestnicy: 70 osób
Działania projektowe: Rehabilitacja w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii.
Budżet:  I okres: 986 161,00 zł., II okres: 917 787,40 zł., III okres: 924 000,00
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret