Ułatwienia dostępu

Projekt „Środowiskowy Dom Samopomocy”
Finansowanie: Umowa na realizację zadania z Gminą Słubice.
Termin realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2021

Cel projektu:  podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
Uczestnicy: 19
Działania: Treningi realizowane w siedzibie ŚDS w Słubicach.
Budżet całkowity: 415693,00 zł.
Koordynator: Kierownik- Katarzyna Zieniewicz