Ułatwienia dostępu

Projekt: "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VI"
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji:  22.03.2021 – 31.12.2021

Cel projektu: wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie terapeutyczne i psychoedukacyjne.
Uczestnicy: 76 osób
Działania projektowe:
przeprowadzenie 439 godzin konsultacji / terapii psychologicznej;
przeprowadzenie 260 godzin konsultacji / terapii pedagogicznej;
przeprowadzenie 24 godzin superwizji pracy terapeutycznej.
Budżet całkowity: 75 040,00 zł., dofinansowanie: 60 000,00 zł., wkład własny osobowy: 10 240,00 zł., wkład własny finansowy: 4 800,00 zł.
Koordynator: Agnieszka Choina