Ułatwienia dostępu

Projekt "Przerwij milczenie III"
Finansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.01.2021. - 30.11.2021r.

Cel projektu: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy.
Uczestnicy: 30
Działania projektowe:
Budżet całkowity: 15000,00 zł.
Koordynator: Monika Dutkiewicz