Ułatwienia dostępu

Projekt "Każdy inny - wszyscy równi"
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 22.03.2021. - 31.12.2021r.

Cel projektu: edukacja społeczna i integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy: 300 osób
Działania projektowe: cykl imprez integracyjnych w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
1. Warsztaty edukacyjne  dla dzieci i młodzieży- warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty  dotyczące problemów osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Realizacja: 15 godzin
Liczba uczestników:  150
Prowadzenie: Specjaliści
2. Warsztaty integracyjne - warsztaty integracyjne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – w warsztatach wezmą udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności.
Realizacja:  12 spotkań x 2 godziny = 24 godzin
Liczba uczestników: 20 osób
Miejsce: gmina Słubice
Prowadzenie: Specjaliści (2 osoby)
3. Konferencja - warsztaty i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Tematyka: praktyczne metody życia i pracy z osobami niepełnosprawnymi
Realizacja: maj, 8 godzin
Liczba uczestników: 20 osób
Prowadzenie: Specjaliści
4. Konkurs plastyczny – Każdy inny – wszyscy równi - konkurs był skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Słubice.  Prace zostały wystawione na wystawie. Wyłoniono po 3 nagrody w 4 kategoriach i wyróżnienia – osoby te otrzymały nagrody.
Liczba uczestników: 105
5. Spotkanie integracyjne - spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Przedstawienia i występy osób z niepełnosprawnościami, popołudnie gier, wieczór filmowy. Poczęstunek.
Liczba uczestników: około 150
6. Marsz integracyjny - marsz integracyjny ulicami miasta zakończony rozdaniem kolorowych balonów.
Budżet całkowity: 15420,00 zł., dofinansowanie: 9000,00 zł., wkład własny osobowy: 6420,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret