Ułatwienia dostępu

Projekt "Postaw na siebie"
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2021- 30.11.2021r.

Cel projektu: kształtowanie umiejętności społecznych, wzmacnianie odpowiednich postaw,  wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju uzależnień oraz wycofywania się z życia społecznego.
Uczestnicy: 80 osób
Działania projektowe:
Warsztaty  psychoedukacyjne  dla dzieci i młodzieży
Trening Umiejętności Społecznych
Warsztaty plastyczno-techniczne
Warsztaty teatralne
Budżet całkowity:11 490,00 zł., dofinansowanie: 8000,00 zł., wkład własny osobowy: 3490,00 zł.
Koordynator: Beata Sierżant