Ułatwienia dostępu

Projekt: „Akademia wakacyjna II”  
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 23.06.2021 – 28.08.2021

Cel projektu: organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi podczas okresu wakacyjnego w formie półkolonii.
Uczestnicy: 56 osób
Działania projektowe:
Realizacja: 4 turnusy po 2 tygodnie (10 dni roboczych):
I turnus: 28.06 - 09.07
II turnus: 12.07 - 23.07
III turnus: 26.07 - 06.08
IV turnus: 09.08 - 20.08
Program:
 warsztaty psychoedukacyjne,
 warsztaty tematyczne,
 ciekawe eksperymenty,
 poranne zabawy ruchowe,
 zajęcia sportowe (głównie w terenie),
 pikniki, zabawy podwórkowe,
 kreatywne prace artystyczne,
 zajęcia kulinarne,
i wiele innych.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze),
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 49 osób,
wiek uczestników: 6-12 lat.
Miejsce: siedziby stowarzyszenia (przy ul. Kilińskiego 9Ł i 9L w Słubicach).
Prowadzenie: wychowawcy kolonijni + kierownik kolonijny (osoby z wymaganymi uprawnieniami)
Wykorzystywane materiały: materiały papiernicze, plastyczne, sprzęty sportowe, pomoce do gier i zabaw, laptop + projektor (wykorzystanie sprzętów posiadanych przez stowarzyszenie), przygotowane karty pracy, materiały papiernicze i edukacyjne potrzebne do ćwiczeń/zabaw.
Wyżywienie było w formie cateringu, dzieci miały zapewnioną wodę do picia.
Akademia wakacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
Realizacja: 1 turnus po 1 tydzień (5 dni roboczych):
I turnus: 16.08.- 20.08.
Program:
 warsztaty psychoedukacyjne,
 warsztaty tematyczne,
 ciekawe eksperymenty,
 poranne zabawy ruchowe,
 zajęcia sportowe (głównie w terenie),
 pikniki, zabawy podwórkowe,
 kreatywne prace artystyczne,
 zajęcia z robotyki,
 zajęcia kulinarne,
i wiele innych.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze),
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski,
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 7 osób (dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami).
wiek uczestników: 6-15 lat.
Miejsce: siedziby stowarzyszenia (przy ul. Kilińskiego 9Ł i 9L w Słubicach).
Prowadzenie: wychowawcy kolonijni + kierownik kolonijny (osoby z wymaganymi uprawnieniami)
Wykorzystywane materiały: materiały papiernicze, plastyczne, sprzęty sportowe, pomoce do gier i zabaw, laptop + projektor (wykorzystanie sprzętów posiadanych przez stowarzyszenie), przygotowane karty pracy, materiały papiernicze i edukacyjne potrzebne do ćwiczeń/zabaw.
Wyżywienie było w formie cateringu, dzieci miały zapewnioną wodę do picia.
Budżet całkowity: 51 600,00 zł., dofinansowanie: 18 000,00 zł., środki finansowe od uczestników zadania publicznego: 33 600,00 zł.,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret